Mèrlett Tecnoplastic S.p.A. Merlett Merlett

Virksomhed

Produktion

Integreret produktion og produkternes sporbarhed

Produktion

Hele Merlett`s produktionskæde styres og overvåges på hvert stadium, lige fra erhvervelse af råvarerne til ankomsten af varerne hos kunden.
Det endelige mål for denne strenge kontrol er at sikre kvaliteten af det færdige produkt fuldt ud opfylder kundens forventninger.
Sporbarheden er et afgørende kontrolsystem på alle trin, som gør det muligt på ethvert tidspunkt at kunne gå tilbage og se hvornår slangen er produceret (dato og tid).
Kendetegnet for vores slangeproduktion, er rettidig omhu og et omhyggeligt kontrolsystem: lige fra indkøbt af råvarerne, i produktionsprocessen, på produktionslinjen, i kvalitetskontrollen og endelig hos slutbrugeren. Slanger er en vital komponent for funktionaliteten i flere maskiner og er til tider meget komplekse og dyre.

Production

A characteristic of our hose production, therefore, is this timely and meticulous system of controls: immediately at the input (on the purchased raw material), in process (before the granule production), on the hose production line and then in output (quality control), and finally with the end user. Hoses are a vital component in the use as veins and arteries for the functionality of machines sometimes very complex and expensive.

From the winning idea to transform powder of plastics used in the production (raw materials) into granules Merlett has built a dedicated mixing Department that controls the supply of raw material throughout the production sector of the company.
The production is carried out in Italy, at the two sites located in Daverio and Varano Borghi, in Varese province. From 2007 after the acquisition of Noviteck, some specialist products are made at the plant in Rancate, Switzerland.
The production process is integrated with the processing of the raw material that ensures a consistent technical specification and appearance of the product.

Fra den vindende ide med at omdanne pulver til granulat, som så anvendes i produktionen af plastslanger, har Merlett opbygget en dedikeret blandingsafdeling, der styrer udbuddet af råvarer i hele produktionssektoren og leverer til hele koncernen.
Den primære produktion foregår i Italien, på de to fabrikker i Daverio og Varano Borghi i Varese. Og efter købet af Noviteck i 2007, er nogle af de specialiseret produkter blevet fremstillet på fabrikken i Rancate, Schweiz.
Produktionsprocessen er integreret i samarbejde med behandlingen af råmaterialerne, der derved sikre en ensartet teknisk specifikation og udseende på produkterne.
Merlett´s fabrikker kører med løbende skifthold, og en produktion alle døgnets 24 timer, for at reducere opstartsproblemer, samt at sikre en optimalt produktionskapacitet og kontinuerlig mængde af produkterne på lagerne.

Boalume

Det som adskiller Merlett`s kvalitet produkter fra andre konkurrerende produkter, starter ved indkøbet af råvarer.
Slangerne når ud til vores kunder gennem et meget etableret og effektivt leveringsnetværk.
Og takket være den tekniske ekspertise i Merlett`s laboratorium, har vi igennem årene udviklet vores egen opskrifter/blandinger, som anvendes i produktionen af de færdige produkter.
I 2011 har vi styrket vores position, ved købet af en ny granulator, som har en daglig produktionskapacitet på 75.000 KG.
Slangerne hos Merlett Tecnoplastic bliver fremstillet i forskellige længder, diameter, og er beregnet til en lang række applikationer, sugning af væske i flow og vakuum, for komprimeret luft, specifikke slanger designet til udsugning af røg, støv, svejsning etc. og rengøring af swimmingpools, for fiskeindustrien, kemisk- og Pharma industrien, velegnet til transport fødevarer med CE/EN godkendelser, Kabelbeskyttelse af ledninger bl.a. til industriel og civil anvendelse, slanger til olie- og landbrugssektoren.
Ud over flettede og spiral slanger, der opfylder kravene for høj modstand, kan produktionen også lave æstetiske aspekter, som i tilfælde af Boalum , lampen som står udstillet på Guggenheim Museum i New York.