Mèrlett Tecnoplastic S.p.A. Merlett Merlett

News

New HOSE FOR MEDICAL GAS - ANTISTATIC

Herunder er nogle informationer og tekniske data for slanger til transport ved lavt tryk eller sug af gas

Disse slanger er egenet til transport af luft, oxygen, nitrogenoxid, helium og kuldioxid til medicinsk brug.

HOSE FOR MEDICAL GAS - ANTISTATIC

Generelt er disse slanger til brug med en monteret kobling mellem væggen og patienten på hospitalsstuer eller operationsstuer, men kan også anvendes i bærbare respiratorer eller lignede.

Slangerne bliver solgt i ruller og i forskellige farver, afhængig af hvilken typer af gasser de skal anvendes til.

News Archive