Mèrlett Tecnoplastic S.p.A. Merlett Merlett

Innovation

Environment

Respekt for milijøet

Environment

I dag, er de miljømæssige spørgsmål mere vigtige end nogensinde.
Som den førende producent på markedet af fleksible plastslanger, er Merlett bevidste om at minimere de effekter, som vores handlinger har på miljøet omkring os.
At passe på miljøet er noget, som Merlett har en meget klart målsætning om at opfylde.
Merlett har altid været følsomme overfor miljøspørgsmålet, og operere derfor i det daglige i fuldt overensstemmelse med de gældende regler på området.
Vores produktions kølesystem fungerer i et lukket vandkredsløb. De intern og eksterne miljøforhold bliver nøje overvåget og godkendt.
Vores affald fra produktionen kan inddeles i to kategorier. En som placeres i roll – off containere til bortskaffelse, mens den anden bliver afhentet af virksomheder, som har de relevante nationale tilladelse.
Derudover bliver de emissioner, som bliver Merlett udleder igennem damp, overvåget og kontrolleret regelmæssigt.